Inleiding

Met 3 landstitels, 2 keer bekerwinst en quasi jaarlijkse deelname aan de play-offs, kan GS Hoboken beschouwd worden als een absolute topclub in de Belgische Zaalvoetbalbond BZVB).  Zaalvoetbal wordt door velen nog steeds aanzien als een bedreiging voor het veldvoetbal. Is de combinatie van beiden niet te zwaar? Levert zaalvoetbal niet teveel blessures op? Verliest een veldvoetballer niet veel van zijn typische veldvoetbalkwaliteiten door de combinatie met zaalvoetbal? En ga zo maar door, allemaal vooroordelen die op geen enkele basis gestoeld zijn.

Integendeel! In Sport-Voetbalmagazine van 21 juni 2006 is het volgende te lezen:

De Belg Tim Hubar leefde in de buik van het Braziliaanse voetbal.

Techniek aankweken gebeurt al van in de jeugd: Er wordt met de jeugd heel veel zaalvoetbal gespeeld om de technische aspecten onder de knie te krijgen. Zaalvoetbal is ook heel goed voor het doorzicht. Het Braziliaanse meesterschap in het mondiale veldvoetbal berust dus op zaalvoetbalfundamenten! Spelers als Ronaldinho, Robinho en Oscar danken hun superieure techniek in belangrijke mate aan hun specifieke jeugdzaalvoetbalopleiding! Meer en meer veldvoetbalclubs zien dan ook in dat jeugdzaalvoetbal een extra dimensie kan geven aan hun jeugdopleiding.

gs-hoboken-zaalvoetbalschool
gs-hoboken-zaalvoetbalschool-braziliaans-voetbal

Moussa Dembele speelde in zijn jeugdjaren zaalvoetbal bij zvc Hoboken.

gs-hoboken-zaalvoetbalschoo-beker

De Beker van België zag er destijds zo uit.

gs-hoboken-zaalvoetbalschool-jongeren-aan-het-voetballen

Braziliaanse jongeren die straatvoetbal spelen

Wat heeft onze GS-Jeugdzaalvoetbalschool te bieden?

Techniek

De basis van voetbal blijft nog steeds techniek en balbeheersing. Bij zaalvoetbal ligt de nadruk op techniek, balbeheersing en balgevoel. Het is als het ware een terugkeer naar de roots van de voetbalsport: het pleintjes- of straatvoetbal.  De grootste spelers zoals Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, etc. beweren dat ze het spelletje op straat hebben geleerd.  Door de beperkte ruimte in het zaalvoetbal en door het geringe aantal spelers, ligt het aantal balcontacten vele keren hoger dan bij het veldvoetbal.  Het spreekt dan ook voor zich dat zaalvoetbal het balgevoel en de basistechniek van de jeugdspeler stimuleert en dat spelers daarvan ook in het veldvoetbal de vruchten plukken.

gs-hoboken-zaalvoetbalschool-huidige-jeugdspelers

Snelheid van uitvoering

Zaalvoetbal wordt vooral gespeeld in de kleine ruimte en biedt daardoor een uitstekende aanvulling op het veldvoetbal.  Door die beperkte ruimte worden de spelers verplicht sneller te denken en te handelen.  Door de grote ruimtes  op een veldvoetbalterrein, kunnen slechte controles nog worden verdoezeld.  Na de balaanname beschikt de speler meestal ook over voldoende tijd om een bepaalde keuze te maken.  Dit is niet het geval in het zaalvoetbal. Zaalvoetbal verloopt veel intensiever dan veldvoetbal.  De jeugdspeler wordt verplicht om sneller oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen tijdens de wedstrijd.  Hun handelingssnelheid en hun techniek gaan hierdoor verbeteren.

Lenigheid

In het zaalvoetbal ligt de nadruk op schijnbewegingen, vrijlopen, afhaken en tempoveranderingen. Doordat de jeugdspeler veelvuldig gebruik moet maken van deze korte bewegingen, kweekt hij ook een bijkomende lenigheid die in het veldvoetbal nauwelijks wordt getraind. Die lenigheid of frivoliteit zien we ook terug bij de veldvoetbaltoppers met een zaalvoetbalverleden.

Fysiek

Korte en intensieve inspanningen.  Zaalvoetbal vereist een ijzersterke fysieke conditie. Het is vooral gericht op korte maar erg intensieve inspanningen.  Dit aspect wordt in de veldvoetbalopleiding dikwijls verwaarloosd. Zaalvoetballers bouwen dan ook fysieke capaciteiten op die hen toelaten het korte werk intensiever en gedurende langere tijd uit te voeren.  In het moderne voetbal wordt er meer en meer teruggegrepen naar spelers die juist in de kleine ruimtes het verschil kunnen maken.  Spelers als Messi, Ronaldo, Hazard, Dembele, Mertens, etc. beschikken over deze capaciteit.

Tactiek

Zaalvoetbal is een erg tactisch spelletje. Winst en verlies hangen dikwijls af van de juiste of foute tactische keuzes. Die keuzes kunnen zich zowel op individueel als op teamvlak situeren. De jeugdspeler leert om te gaan met tactische richtlijnen, zowel individueel en ook als team. Omdat ieder foutje sneller wordt afgestraft, leert de jeugdspeler sneller de juiste keuzes te maken. Is het ook niet zo dat onze Belgische veldvoetballers dikwijls wordt verweten dat zij niet tactisch kunnen meedenken op het veld? Wel, in het zaalvoetbal wordt ze dit met de paplepel ingegeven.

Teamverband

Hoe spelen we een tegenaanval uit bij balverlies van de tegenpartij?

Hoe nemen we een hoekschop of vrije trap?

Hoe stellen we ons verdedigend op?

Individueel

Welke keuzes maak ik op welk moment?

  • Dribbel
  • Passing
  • Kaatsen
  • Schieten

Veelzijdigheid

In het zaalvoetbal wordt van de jeugdspeler een grote mate van veelzijdigheid vereist. Iedere speler komt in de loop van de wedstrijd op meerdere plaatsen terecht. Een spits speelt niet louter en alleen in de spits, maar dient ook verdedigend constant zijn steentje bij te dragen. Een laatste man speelt niet enkel als verdediger in zijn zone, maar neemt ook constant deel aan het aanvallende aspect. Tijdens die aanvallende acties komen alle spelers aan bod, en dit niet enkel op de plaats waarop zij gewend zijn te spelen.

Verwantschap met andere sporten: Het team is belangrijk!

Rotatie in de aanvallende concepten is de logica in het zaalvoetbal.  Dit komt uiteraard de algemene ontwikkeling van de jeugdspeler ten goede.  Iedere speler weet na verloop van tijd wat er van hem verwacht wordt op eender welke positie.  Zo mag een spits vooraan in een één-tegen-één-situatie wel een actie maken.  Daar waar hij door het roteren op de plaats van de laatste man is gekomen, zal hij eerder op safe moeten spelen.  Dit is niet zo in het veldvoetbal.  Daar zijn de spelers meer gebonden aan hun vaste plaats op het veld, en nemen zij soms lange tijd niet deel aan het spel als de bal zich in een ander compartiment van het veld bevindt.

Een voetbalsport

Zaalvoetbal is zoals het woord duidelijk aangeeft, een voetbalsport.  Maar zaalvoetbal biedt meer dan veldvoetbal.  Het leunt dicht aan bij andere zaalsporten (vooral dan basketbal) die ook op een korte ruimte worden uitgevoerd en waarin ook techniek, fysiek en tactiek een belangrijke plaats innemen.  Kenmerkend voor de zaalsporten is ook de typische teamspirit. Teambuilding, het vormen van een hechte groep, wordt als erg belangrijk beschouwd.  De jeugdspeler wordt aangeleerd dat individuele capaciteiten, net als in alle andere sporten heel belangrijk zijn, maar dat het teambelang uiteindelijk op de eerste plaats komt.  Door het aankweken van deze specifieke mentaliteit wordt het voor de spelers op de duur een tweede natuur om bij iedere actie die ze ondernemen, in het achterhoofd de gevolgen voor het team te evalueren.

Een echte teamsport

In het veldvoetbal zien we dikwijls een vrij groot individualisme bij begaafde spelers.  Aan het kweken van teamspirit, dat het corrigeren van de spelers makkelijker maakt, wordt in het veldvoetbal echter niet voldoende aandacht besteed.  Trainers zullen dit individualisme dikwijls trachten op te lossen door het simpelweg te verbieden.  Dribbels worden niet langer getolereerd, waardoor de individuele techniek niet verder kan worden ontplooid.  Het zaalvoetbal biedt hier een oplossing.  Individuele acties en techniek worden aangemoedigd omdat het hier meer gaat om de schoonheid van het spelletje. Dribbels en individuele acties zijn door de beperkte ruimtes ook noodzakelijk, maar door het bijbrengen van teamgeest zullen de spelers hun individuele acties na verloop van tijd uit zichzelf in functie van het team uitvoeren. Correcties door de trainer-coach worden ook makkelijker aanvaard.

Blessures

Een vaak voorkomend verwijt is dat zaalvoetbal sneller tot blessures leidt. Dit verwijt is echter op geen enkele wetenschappelijke basis gestoeld. Zaalvoetbal wordt op een intensieve manier gespeeld. Er zijn inderdaad lichamelijke contacten, die ook nodig zijn opdat de speler zijn fysieke capaciteiten verder ontwikkelt (wat ook nodig is voor zijn veldvoetbalactiviteiten). Het zaalvoetbal tracht dus zeker te vermijden dat het als een niet-contactsport zou worden gecatalogeerd. Slidings, tackles, het langs achter aantrappen van de tegenstrever worden niet getolereerd.

Verkeerde bewegingen

Blessures door harde contacten tussen de spelers zijn daardoor zo goed als onbestaande. Vele criticasters stellen echter dat de blessures vooral het gevolg zijn van de korte draaibewegingen die meer voorkomen in de zaal dan op het veld. Ook hier blijkt dat bij de jeugd weinig of geen blessures voortvloeien uit zgn. verkeerde bewegingen. Zoals hiervoor aangehaald, raakt het gestel snel gewend aan de korte bewegingen in het zaalvoetbal, net door het repetitief karakter van die bewegingen. De jeugdspeler bouwt dus op korte tijd een zekere lenigheid op door zaalvoetbal. Hij leert ook sneller denken en handelen om zo blessures te voorkomen. Dit levert hem zelfs een voordeel op om ook op het veld blessures te ontlopen.

Verbeterde infrastructuur

Naast deze fysieke aspecten van de speler zelf hebben ook nog materiële elementen een invloed op het steeds minder voorkomen van blessures. Denken we in de eerste plaats aan de verbetering van de sporthallen.  De vloeren die worden gebruikt zijn de laatste jaren enorm verbeterd. De vroegere betonnen vloeren vindt men bijna nergens meer terug en zijn vervangen door kunststof- en parketvloeren van hoge kwaliteit.

Een tweede element is het gebruik van het juiste schoeisel. Zaalvoetbal wordt gespeeld op specifieke zaalvoetbalschoenen, die de laatste jaren kwalitatief enorm verbeterd zijn. Het is ook duidelijk dat de zwaarste blessures meestal worden opgelopen bij korte draaibewegingen op het veld waarbij de noppen blijven vaststeken in het gras. Daarvan heb je in het zaalvoetbal dus geen last.

Conclusie

Uit de opsomming van al deze elementen, blijkt dat jeugdzaalvoetbal een algemene opleiding biedt aan de jeugdspeler. Het moet dus zeker niet als concurrent worden gezien van het veldvoetbal, maar eerder als een belangrijke aanvulling, een bijkomende opleiding. Het Spaanse en Braziliaanse systeem bewijst voldoende het nut en de complementariteit van zaalvoetbal in de opleiding van topveldvoetballers!

jeugdzaalvoetbalschoo-chris-vanliefferinge