GS Hoboken-jeugdzaalvoetbalschool

DRINGENDE OPROEPDoel van ons project is om als sportclub ook een sociale rol op te nemen en de Hobokense kinderen aan het sporten te zetten. Als club met weinig financiële middelen moeten wij het meer en meer hebben van doorstroming van jeugdspelers naar ons A-team in 1ste nationale BZVB.Daarom willen wij onder leiding van gediplomeerde trainers op zondagavond van 17-20u spelertjes opleiden tot polyvalente zaalvoetballers. GS Hoboken heeft zowel een competitief als een recreatief aanbod. Met de sporthallen Sorghvliedt en Fort 8 mag onze accomodatie zeker gezien worden.De vraag is nu al groter dan ons aanbod, maar omdat de VZVB-subsidies zijn weggevallen is het een hele uitdaging om het budget bij elkaar te krijgen.De gevraagde € 5000 is een minimum, maar kan ons toch al een eind op weg zetten.Steun het mooie crowdfundingproject voor onze GS-jeugdzaalvoetbalschool!

Goede redenen om te investeren:

Onze club wenst niet enkel een sportieve rol, maar ook een sociale rol te vervullen.

Aandachtspunten:

Veel kinderen willen bij GS komen zaalvoetballen, maar we kunnen ze niet allemaal aanvaarden wegens te weinig financiële middelen.

Welke opportuniteiten zijn er:

Bedoeling is dat de kinderen zo snel mogelijk in ons beloftenteam in de Vlaamse Competitie VZVB terechtkomen.

Welke concurrentie / bedreigingen zijn er:

Voorwaarde is dat we dit mooie plaatje kunnen blijven betalen. We moeten zeer voorzichtig omspringen met de beperkte middelen

Je kan al vanaf €5 een steentje bijdragen via:

>>Crofun Crowdfunding GS Hoboken-Jeugdzaalvoetbalschool<<